Mevr. Mr. H.C.Ch. Kneuvels

Ik ben sedert 1995 werkzaam in de advocatuur, eerder te Dordrecht en nu, met ingang van 1 juli 2018, te Rijsbergen aan de Terweijdehoef 3.

Mijn specialisatie is de Algemene wet bestuursrecht meer bepaald op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en de  Participatiewet.  Het is goed om aan te stippen dat onder deze laatste wet drie eerder zelfstandige regelingen zijn opgenomen, te weten de Wajong, Wet werk en Bijstand en de Wet sociale werkvoorziening.

Voor het maken van een afspraak ben ik telefonisch dagelijks bereikbaar tussen 9.30 uur en 16 uur op nummer 0621 47 19 47.

Per mail  kneuvels@outlook.com kan eveneens een afspraak worden gemaakt.

GEZIEN MIJN WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN DE WMO/WLZ LEG IK OP VERZOEK HUISBEZOEK AF.